Για την ενημέρωση των αγροτών και την σωστή άρδευση των καλλιεργειών το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων εξέδωσε το ‘Δελτίο αναγκών σε νερό άρδευσης των καλλιεργειών’. Στο δελτίο αναφέρονται οι ανάγκες σε νερό των κυριοτέρων καλλιεργειών (ελιά, εσπεριδοειδή και αβοκάντο) για την εβδομάδα 8-14/9/2014 (κ.μ. ανά στρέμμα) σε διάφορες περιοχές του Ν. Χανίων.

Η εκτίμηση των αναγκών γίνεται με τα κλιματικά δεδομένα της προηγούμενης εβδομάδας και το φυτικό συντελεστή της καλλιέργειας, ενώ ο αριθμός δόσεων καθορίζεται από τον τύπο του εδάφους.

Οι ανάγκες άρδευσης στο σύνολο των εξεταζόμενων περιοχών είναι μειωμένες σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα εξαιτίας των χαμηλότερων θερμοκρασιών που επεκράτησαν αλλά και της βροχόπτωσης που σημειώθηκε σε κάποιες περιοχές. Σημειώνεται ότι στο παρόν δελτίο λήφθηκε υπόψη και η βροχόπτωση που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα.

Επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες ανάγκες είναι ενδεικτικές και δεν αντικαθιστούν τις ανάγκες που εκτιμούνται σε συγκεκριμένους αγρούς με πραγματικά στοιχεία (ηλικία δένδρου, σύσταση εδάφους, μικροκλίμα της περιοχής, αποστάσεις φύτευσης, κλπ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της πληροφορίας του δελτίου οι αγρότες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 28210-83442 και 28210-83443 τις εργάσιμες ώρες.

Δείτε εδώ το δελτίο αναγκων νερού άρδευσης των καλλιεργειών