Τη δημιουργία αναπτυξιακής τράπεζας μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη συνεργασία της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών και του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) πρότεινε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης με επιστολή προς τον υπουργό Ανάπτυξης Νίκο Δένδια, τον υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη και τον πρόεδρο της ΕΣΤΕ Νίκο Μυρτάκη, ενόψει συνάντησης για θέματα κάλυψης των καθημερινών αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΕΣΕΕ η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι η σύσταση αναπτυξιακής τράπεζας, σχεδιασμένης να εξυπηρετεί αυτόν τον σημαντικό τομέα της αγοράς. Η πρόταση της ΕΣΕΕ είναι η δημιουργία μιας Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρών Επιχειρήσεων (ΑΤΜΕ) ειδικού σκοπού με τραπεζικές, εγγυοδοτικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες. Στην κατεύθυνση αυτή μπορούν να αξιοποιηθούν οι δομές των Συνεταιριστικών Τραπεζών. Βασικός στόχος θα είναι η συγκέντρωση - συγχώνευση όλων των προγραμμάτων ανάπτυξης στην ΑΤΜΕ και η άμεση προώθησή τους με ενιαίο τρόπο καθώς επίσης και η παροχή μικρό-δανείων («micro finance») αποκλειστικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η νέα αναπτυξιακή τράπεζα, μαζί με το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο θα μπορούν να έχουν πρωτεύοντα και όχι συμπληρωματικό ρόλο, ενώ παράλληλα θα αναπτύξουν ένα δυναμικό - στοχευμένο management, σε σημεία που οι άλλες τράπεζες δεν μπορούν να προσεγγίσουν, με απλά – τυποποιημένα χρηματοδοτικά προϊόντα για την άμεση ανταπόκριση στο πρόβλημα της ρευστότητας και των εγγυήσεων της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, με ενέργειες στήριξης και προώθησης των επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στη διεθνή αγορά, καθώς επίσης με πληροφόρηση και συμβουλές για την οικονομική εξέλιξη της μικρής επιχειρηματικότητας, ανάλογα με τις νέες τάσεις της αγοράς.

Η ΑΤΜΕ ενεργοποιώντας τη μεγάλη μετοχική βάση όλων των παραγωγικών φορέων σε περιφερειακή ή πανελλήνια διάσταση, τους επενδυτικούς χώρους, τους ιδιώτες επενδυτές, καθώς και τις δομές της ΕΕ, όπως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα έχει την δυνατότητα να συγκεντρώσει τα απαραίτητα κεφάλαια, ώστε με τις δικές της χρηματοδοτικές δυνατότητες και τις υφιστάμενες τραπεζικές εργασίες στη δομή της, να διαχειρίζεται να παρέχει εγγυήσεις και να προωθεί με τραπεζικά κριτήρια τα ευρωπαϊκά και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, δίνοντας άμεσες αναπτυξιακές και ολοκληρωμένες επενδυτικές λύσεις.

Ο κ. Κορκίδης υποστηρίζει πως η εν λόγω τράπεζα θα έχει μικρό λειτουργικό κόστος με την χρήση outsourcing τραπεζικών εργασιών, ενώ οι δομές των Συνεταιριστικών Τραπεζών και των Παραγωγικών Φορέων, όπως της ΕΣΕΕ με τους 295 Εμπορικούς Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα μπορούν να αποτελέσουν έτοιμα σημεία για τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου υποστήριξης των μικρομεσαίων της ελληνικής αγοράς.

in.gr