Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζονται οι εγγραφές στο ΣΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ . Μια ακόμα εκπαιδευτική δομή δημόσιας εκπαίδευσης στο Δήμο μας θα δώσει την δυνατότητα σε κυρίως ενήλικους να αποκτήσουν Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο στην ειδικότητα που επιθυμούν.

Οι Ομάδες προσανατολισμού που θα λειτουργήσουν στο σχολείο μας κατά την σχολική χρονιά 2014-15 στην Α’ τάξη είναι :

Α. Ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών εφαρμογών
Β. Ομάδα προσανατολισμού Διοίκησης και οικονομίας
Γ. Ομάδα προσανατολισμού Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων, και Διατροφής

Στην Β’ τάξη θα λειτουργήσουν οι τομείς

Για την Α’ Ομάδα
Πληροφορικής με ειδικότητα Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής
Μηχανολογίας με ειδικότητες α. Τεχνικός μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας και φυσικού αερίου β. Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού.
Δομικών Έργων με ειδικότητα Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής
Για την Β Ομάδα ο τομέας
Διοίκησης και Οικονομίας με ειδικότητες α.Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό. β.Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών γ. Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού.
Για την Γ Ομάδα ο τομέας
Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων, και Διατροφής με ειδικότητες α. Τεχνικός φυτικής παραγωγής β. Τεχνικός ζωικής παραγωγής γ. Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου δ. Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών.
Δικαίωμα εγγραφής έχουν μαθητές-τριες
• Στην Α τάξη, εγγράφονται όλοι οι μαθητές ,εργαζόμενοι, αλλά και άνεργοι πολίτες και ανεξαρτήτως ηλικίας με ένα από τους παρακάτω τίτλους:
1) Κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου ή ενδεικτικού Γ’ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου.

β) Κάτοχοι απολυτηρίου ΣΔΕ (Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας)
γ) Μαθητές της Α’ Τάξης παρελθόντων ετών των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ.

δ) Μαθητές της Α’ & Β’ Τάξης του 1ου κύκλου TEE.

ε) Μαθητές της Α’ & Β’ Τάξης των ΤΕΣ.

στ) Μαθητές της Δ’ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

ζ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α’ Τάξης του ΕΠΑ.Λ.

η) Μαθητές της Α’ και Β’ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ.

2. Στην Α’ Τάξη μετεγγράφονται: Μαθητές της Α’ Τάξης του ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ
Οι απόφοιτοι Γυμνασίου παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και κατά την αποφοίτηση τους αποκτούν Απολυτήριο Λυκείου αλλά και πτυχίο της ειδικότητας που έχουν επιλέξει.
Στην Β' τάξη του ΕΠΑ.Λ εγγράφονται:
Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών προκειμένου να αποκτήσουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 του ν.4186/2013


Οι απόφοιτοι μας αποκτούν:
• 1.Απολυτήριο Λυκείου ισότιμο με του Γενικού Λυκείου
• 2. Επαγγελματικό Πτυχίο επιπέδου 4 του ν.4186/2013 (Α΄193). σε μία από τις παραπάνω ειδικότητες.
• Στο Εσπερινό ΕΠΑΛ η φοίτηση είναι 4 χρόνια με μειωμένο Εσπερινό ωράριο (17.00-22.30). Εάν κατά την φοίτηση τους στο 3ο έτος, οι μαθητές μας αποκτήσουν προϋπηρεσία σε εργασία ανάλογη της ειδικότητας που σπουδάζουν δεν χρειάζεται επιπλέον φοίτηση τους (5ο έτος) στην τάξη μαθητείας και έτσι αποκτούν άμεσα το Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 5 και την άδεια άσκησης επαγγέλματος (μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης).
• Οι απόφοιτοι μας έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στα ΤΕΙ που επιθυμούν μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.
• Το όριο απουσιών των μαθητών μας σε σχέση με τα πρωινά Λύκεια είναι αυξημένο (130 απουσίες)
• Οι εγγραφόμενοι μαθητές δικαιούνται μεταφοράς προς το σχολείο αν διαμένουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 4 χιλιόμετρων από την έδρα του σχολείου.

• Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στο σχολείο στο Γυμνάσιο Πλατανιά από 16.30μ.μ έως 20.30,στο τηλ.2821-0-680202821-0-68020, από την Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Νομού Χανίων,στα ΚΕΠ του Δήμου Πλατανιά και από την ιστοσελίδα www.esp-epal-platania.gr .Τα δικαιολογητικά εγγραφής και τα έντυπα έχουν επίσης καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου.