Ιδιαίτερα σημαντική είναι η …συνεισφορά της Κρήτης στην επιβολή προστίμων από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος καθώς οι παραβάτες που εντοπίστηκαν σε ελέγχους στο νησί το 2014 ανέρχονται σχεδόν στο 8% του συνόλου των παραβατών πανελλαδικά.

Αναλυτικότερα, το ΣΔΟΕ κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2014 πραγματοποίησε πανελλαδικά 2.639 έρευνες σε επιλεγμένες επιχειρήσεις.

Διαπιστώθηκαν 390.028 παραβάσεις από τις οποίες οι 19.192 αφορούσαν σε επιχειρήσεις της Κρήτης.

Οι παραβάτες πανελλαδικά ήταν 1.872 (ποσοστό 54%).

Ειδικά στην Κρήτη οι παραβάτες ήταν 149 επιχειρηματίες στους οποίους εκτιμάται πως επιβλήθηκαν πρόστιμα που προσεγγίζουν στα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Το Σ.Δ.Ο.Ε. δέχτηκε, επίσης, κατά το ίδιο διάστημα, προς διερεύνηση 755 εισαγγελικές παραγγελίες, από τις οποίες ήδη περαίωσε 585, ενώ στο στάδιο της εξέτασης και ολοκλήρωσης βρίσκονται –από προηγούμενα έτη- 1.684.