Δόθηκε λύση και μάλιστα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, στις καθυστερήσεις πληρωμών των εκτελεσμένων εργασιών για έργα του ΕΠΠΕΡΑΑ (ΥΠΕΚΑ)και του Ε.Φ.Δ-ΕΕΤΑΑ(ΥΠΕΣ) .
Στην σύσκεψη, υπό την εποπτεία του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου που διεξήχθη στο ΥΠΑΑΝ και πήραν μέρος o Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ κ. Γ. Γιαννούσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, στελέχη των Υπουργείων Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά και εκπρόσωποι του ΣΑΤΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών που διαθέτει 900 μέλη-μικρές και μεσαίες εργοληπτικές εταιρίες), αποφασίσθηκε όχι μόνο να δοθεί τέλος στην πολύμηνη καθυστέρηση των πληρωμών στα μέλη-εταιρίες του Συνδέσμου, αλλά και να δημιουργηθεί ειδικό χρονοδιάγραμμα εξόφλησης τους, με γνώμονα την διαφάνεια και την ισομερή κατανομή .

Συγκεκριμένα, αποφασίσθηκε :

- Για τις πιστοποιημένες Εργασίες του ΕΠΠΕΡΑΑ (ΥΠΕΚΑ) , θα καλυφθούν όλες οι πληρωμές που ήταν προγραμματισμένες μέχρι τις 10/8, την επόμενη εβδομάδα 15/9/2014, μετά από έγκριση που δόθηκε από το ΥΠΑΝ, για αύξηση του ορίου πληρωμών κατά 56 εκ.ευρώ . Παράλληλα , θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τις πιστοποιήσεις των Εργασιών της περιόδου 15/8-15/9.

Επίσης, ανά 15νθήμερο θα υπάρχει προγραμματισμός εξόφλησης των υπόλοιπων πιστοποιημένων εργασιών, κατόπιν αιτήματος της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ.

- Για τα Έργα Ε.Φ.Δ της Ε.Ε.Τ.Α.Α (ΥΠΕΣ) που έχουν εκτελεστεί και αφορούν 156 μικρά και μεσαία υλοποιημένα έργα σε εκατοντάδες Δήμους της χώρας, ήδη έχουν εκχωρηθεί στους φορείς διαχείρισης 56,4 εκ. ευρώ , από τα οποία 18 εκ. προγραμματίζονται να πληρωθούν κατά την ερχόμενη εβδομάδα 15/9.

Όπως δήλωσε ο κ. Κωνσταντινόπουλος , «βασικός στόχος του Υπουργείου είναι, να διοχετευθούν προγραμματισμένα και όσο το δυνατόν ταχύτερα, οι εξασφαλισμένοι πόροι στην Αγορά, όπως άλλωστε κάναμε και στην περίπτωση του ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος ), ώστε να αυξηθεί η ρευστότητα και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις γρήγορης ανάκαμψης της Οικονομίας και κατ ΄ επέκταση της απασχόλησης» .