Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει ότι λήγει τη Δευτέρα 15/9/2014 η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα VOUCHER ανέργων 25 – 29 ετών του ΟΑΕΔ.

Άνεργοι, οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 1/1/1985 έως 31/12/1989 (25-29 ετών) και είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ – κάτοχοι κάρτας ανεργίας - μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής τους στο ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, το οποίο αναλαμβάνει την υπόλοιπη διαδικασία καταχώρησης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ, αλλά και την ένταξή τους στις τοπικές επιχειρήσεις.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι εφόσον επιλεγούν από τον ΟΑΕΔ θα καταρτιστούν από το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και θα πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση τους στις συνεργαζόμενες με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ επιχειρήσεις.

Να σημειωθεί ότι το Επιμελητήριο Ηρακλείου - μέλος του Enterprise Europe Network - έχει 15.000 επιχειρήσεις – μέλη οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών, της μεταποίησης, του Εμπορίου, των εξαγωγών και του τουρισμού.

Η αμοιβή των ωφελούμενων του προγράμματος κυμαίνεται από 2.280€ έως 2.550€ ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ τηλ: 2810-302730 & 2810- 302735 & 2810247034, e-mail: [email protected] ΥΠΕΥΘΥΝΗ : Λένα Στεφανουδάκη, ιστοσελίδα: www.katartisi.gr

Η δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και χρηματοδοτείται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020».