Από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ στα πλαίσια ενίσχυσης της απορροφητικότητας του Προγράμματος ∆ωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρου της Αγροτικής Εστίας ΟΓΑ για το έτος 2014 καλεί τους κληρωθέντες δικαιούχους όπως παραλάβουν τα ∆ελτία Θεάµατος από τα ΚΕΠ το αργότερο µέχρι 31/10/2014. 

Τα ΚΕΠ 009 (Κυδωνίας 29- 2821341800-817) και ΚΕΠ 335 (Πλ Ελευθερίας 1, 28210-23302-5) του Δήμου Χανίων λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
από τις 08.00 μέχρι 20.00 και το Σάββατο από 08.00 μέχρι 14.00.

Τα ΚΕΠ 602 (Ακρωτηρίου-Κουνουπιδιανά 28213-46201-3), ΚΕΠ 816 (Νέας Κυδωνίας-Αγ Μαρίνα 28213-46000-2), ΚΕΠ 820 (Σούδας 28213-46010-2), ΚΕΠ 832 (Θερίσου 28213-41414), ΚΕΠ 993 (Ελ.Βενιζέλου- Χρυσοπηγής 28213-46040-2), του Δήμου Χανίων λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 07.30 μέχρι 14.30

Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν.