Με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου χθες Παρασκευή, τοποθετήθηκε στη θέση του πρόεδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ο Πέτρος Μάης, με διάρκεια θητείας μέχρι την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο Πέτρος Μάης είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και είχε υπηρετήσει επί σειρά ετών ως ανώτερο στέλεχος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. είχε κάνει αποδεκτή την παραίτηση του πρόεδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος συμβούλου καθηγητή Αντωνίου Μακρυδημήτρη και του Αναπληρωτή Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου Ροδόλφου Μορώνη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης την παράταση υποβολής αιτήσεων για τη θέση του προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ μέχρι την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 17.

newsbeast.gr