Με την με ΑΠ: ΤΥ-Δ/Φ550/οικ.28688 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλο, Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια και του Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Ιωάννη Ανδριανού, δίνεται παράταση της προθεσμίας για την αδειοδότηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων έως 8.2.2015, θέμα το οποίο είχε θέσει η ΚΕΔΕ με το με ΑΠ 1898/27-8-2014 έγγραφο της προς τον Υπουργό Εσωτερικών, το οποίο υπογράφει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Κώστας Ασκούνης.

Η προηγούμενη παράταση ήταν μόλις δυο μηνών και έληξε στις 31 Αυγούστου 2014, παραμονή ανάληψης των καθηκόντων από τις νέες δημοτικές αρχές.. Πέρα όμως από το αίτημα για παράταση τονίστηκαν και οι υποχρεώσεις των δήμων για ρύθμιση των εκκρεμοτήτων.

Η ΚΥΑ αναφέρει ότι οι διοικήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων ή οι φορείς στους οποίους αυτές ανήκουν (ΟΤΑ κλπ) οφείλουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου να αποστείλουν στο Γενικό Γραμματέα της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατάσταση για τις εκκρεμότητες που έχουν. Επίσης πρέπει να αποστέλλουν στο τέλος κάθε μήνα, έως και τον Ιανουάριο 2015 έκθεση προόδου σχετικά με τις εργασίες που θα γίνονται.
Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, είχε κατέθεσε την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014, αναφορά προς τους Υπουργούς Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλο, Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Τασούλα και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Ιωάννη Μανιάτη το παραπάνω έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλο.