Απο την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου ενημερώνονται οι πολίτες (ηλικίας 18-55 ετών) που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την Σχολή Εθελοντών Πυροσβεστών ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την Τρίτη 30-9-2014. 

Τα μαθήματα της Σχολής θα ξεκινήσουν αρχές Νοεμβρίου 2014 και θα πραγματοποιηθούν στην έδρα της Υπηρεσίας.

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο της Γραμματείας (τηλ. : 2813-407036 Πλατεία Κύπρου 5 – Όαση, Ηράκλειο).