Η επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, θα συγκληθεί την 17η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 βραδινή, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου (Σφακίων 32),με θέματα ημερησίας διάταξης τα ακόλουθα. 

1. Έγκριση απολογισμού 2013
2. Ανάγνωση και ανάλυση του προϋπολογισμού της οικονομικής χρήσης 2014 και έγκριση του. 
3. Πεπραγμένα Δ.Σ.
4. Σχετικά με τις εκλογές του Συλλόγου μας που θα διεξαχθούν την 12η Οκτωβρίου 2014.
5. Διάφορα τρέχοντα θέματα.