Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: «Λόγος – Φωνή – Στάση σώματος. Λεκτικά και εξωλεκτικά στοιχεία κατάλληλα για επαρκή επικοινωνία στον εργασιακό χώρο» το οποίο απευθύνεται σε επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, δικηγόρους, πωλητές, δασκάλους-καθηγητές, ομιλητές σε συνέδρια, πολιτικούς, ανθρώπους σε θέσεις επιρροής και διαμόρφωσης απόψεων κλπ.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι καταρτιζόμενοι:

 Να αποκτήσουν εφόδια που θα υποστηρίζουν και θα συμπληρώσουν την επαγγελματική τους πορεία.
 Να γνωρίσουν υγιείς τρόπους διαχείρισης του επικοινωνιακού δυναμικού και της διαρκούς και σταθερής διαδικασίας βελτίωσης του.
 Να κατανοήσουν το ρόλο που παίζουν τα λεκτικά και εξωλεκτικά στοιχεία στην επίτευξη των επαγγελματικών μας στόχων, πέρα από το βιογραφικό και πέρα από το ντύσιμο.
 Να μάθουν να εντοπίζουν τα αδύναμα σημεία των άλλων και πώς να τα χρησιμοποιούν υπέρ τους.
Ενότητες σεμιναρίου
 Η δημιουργία εντυπώσεων. Προκαταλήψεις και στερεότυπα. Η Προσωπική εμπειρία
 Η Εξωτερική εμφάνιση. Καλλιεργημένα στυλ
 Η γλώσσα του σώματος. Το άγγιγμα, η σωματική απόσταση και οι κινήσεις, εκφράσεις
 Η Φωνή. Φωνητικό συναίσθημα, ένταση, τόνος και ύφος φωνής, ρυθμός ομιλίας, 
προφορά, υγιής φώνηση
 Το ύφος επικοινωνίας. Μαθαίνοντας να ακούμε
 Ο Λόγος. Το περιεχόμενο της επικοινωνίας. Ο προσωπικός χαρακτήρας σε κάθε σχέση
 Προσωπική προετοιμασία – Συνδιαμόρφωση
 
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρία Ρουσοχατζάκη λογοπαθολόγος. Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και ακολούθησε το Μεταπτυχιακό Τμήμα Παθολογίας του Λόγου ολοκληρώνοντας με άριστα Master of Science και Clinical Competence (C.C.C.) στα Boston και Northeastern Universities στη Βοστόνη των Η.Π.Α. 

Έχει διδάξει στο Διδασκαλείο του Πανεπιστημίου Ρεθύμνου, σε Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΕΚ) νηπιαγωγών και σε πλήθος σεμιναρίων για δασκάλους, νηπιαγωγούς, ειδικευόμενους γιατρούς και γονείς.

Ώρες και μέρες Διεξαγωγής: Σάββατο 18/10 και Κυριακή 19/10/2014, 09:00πμ-14:00μμ.
Διάρκεια: 10 ώρες (Θεωρητικό και πρακτικό μέρος)
Κόστος Σεμιναρίου: 80€ 

Πληροφορίες και αιτήσεις, Στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, κ. Κυριάκος Λεονταράκης Τηλ.κέντρο:2810302730 και Fax:2810227189 e-mail: [email protected] web: νwww.katartisi.gr, fb:www.facebook.com/KekTechnikesScholes