Μετά την κατάργηση των παλαιών τηλεφωνικών κέντρων σε ορισμένα ΚΕΠ του Δήμου και μέχρι επίλυσης των τεχνικών προβλημάτων, το κοινό θα μπορεί να επικοινωνεί με τα παρακάτω τηλέφωνα του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ:

Α) ΚΕΠ Πλαστήρα : Τηλ 2813-409304-7 και 2813-409302/308 Προϊστάμενοι: 2813-409301 ή 3 fax.
B) KEΠ Τεμένους (Προφήτη Ηλία): Τηλ.2813-400507 ή 2813-400508
Fax: 2813-400501