Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, βάσει των διατάξεων του νόμου για την «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή ορίστηκε εκ νέου Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης. 

Η κ. Λιονή σε δήλωση της ανέφερε:

«Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη, που για δεύτερη θητεία μου εμπιστεύθηκε την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, μιας θέσης ευθύνης και ιδιαίτερα νευραλγικής, καθώς οι αποφάσεις της καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης. Μαζί με τους συναδέλφους Περιφερειακούς Συμβούλους, που συμμετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, θα εργαστούμε με αίσθημα ευθύνης και γνώμονα τη χρηστή οικονομική διαχείριση και την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων προς όφελος της ανάπτυξης του νησιού μας».