Με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Χανίων κ.Ηλία Ποντικάκη, τοποθετήθηκαν σε σχολεία, κυρίως της ενδοχώρας, 44 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Πρόκειται για 40 δασκάλους και 4 νηπιαγωγούς οι οποίοι τοποθετούνται για υπηρεσίες σε σχολεία της ενδοχώρας.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του κ.Ποντικάκη 

"Τοποθετούμε, προσωρινά, τους παρακάτω αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών – οι οποίοι έχουν προσληφθεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου – στα παρακάτω Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία, αντίστοιχα, της Διεύθυνσης Π.Ε. Χανίων, μέχρι να αρθούν οι λόγοι της αναπλήρωσης και οπωσδήποτε όχι πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015 (21-06-2015), ως εξής: