Συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει την Τρίτη 7 Ιουνίου στις 11 το πρωί η ΤΕΔΚ  Ν. Χανίων

 Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Α.        ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  Δ.Σ. 

1.         Από Πρόεδρο Δ.Σ.

2.         Από Συντονιστές Μονίμων Επιτροπών

B.        ΘΕΜΑΤΑ

1.         Συμπλήρωση αριθμού μελών Δ.Σ. ΤΕΔΚ Ν. Χανίων

2.         Νομοθεσία σχετική με το θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας»  - (Εισήγηση Επιτροπής)

3.         Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων

4.         Ενίσχυση ΤΕΔΚ για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας

5.         ΔΗΠΕΘΕΚ – Προγραμματική Σύμβαση με ΥΠΠΟ

6.         ΕΛΤΑ – Λειτουργία Μονάδων Λιανικής

7.         Αιτήματα  ενισχύσεων :

α) Συνδρομή ΤΕΔΚ προς τα Παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες & Δυσλεξία προκειμένου να συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες Προφορικές Εξετάσεις εκτός Κρήτης  β) Συμμετοχή ΤΕΔΚ στη διοργάνωση του Διεθνούς μίτιγκ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ»

8.         Εγκρίσεις δαπανών

Γ.         ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ

Ορισμός μέλους α) στην «Αστυνομική Επιτροπή Ν. Χανίων» 

β) στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού «Ανάδειξης αναδόχου 1ο υποέργο Ανέγερσης 8ου Γυμνασίου Χανίων»

 Δ.         ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ