Θετικό είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην καθιέρωση του μέτρου διάθεσης ελαιολάδου απο καταστήματα εστίασης με φιάλες μιας χρήσης, σύμφωνα με απάντηση του αναπληρωτή Υπουργού κ.Πάρη Κουκουλόπουλου σε σχετική Αναφορά του Βουλευτή Χανίων κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη με θέμα «Ρυθμίσεις διάθεσης ελαιολάδhgου στην εστίαση και την λιανική αγορά».

Στην αναφορά του ο κ. Βιρβιδάκης κατέθεσε έγγραφο του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης το οποίο υπογράφει ο Πρόεδρος του ΣΕΔΗΚ – Δήμαρχος Ρεθύμνου κ. Γεώργιος Μαρινάκης προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Γεράσιμο Γιακουμάτο, την Περιφέρεια και Αντιπεριφέρειες Κρήτης, το οποίο κοινοποιείται στους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές Κρήτης και τις Δ/νσεις Ανάπτυξης Αντιπεριφερειών Κρήτης, με θέμα «Ρυθμίσεις διάθεσης ελαιολάδου στην εστίαση και την λιανική αγορά».

Στην απάντησή του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Στο πλαίσιο των συζητήσεων που διεξήχθησαν για την τροποποίηση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής σχετικά με τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου, και ειδικά σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική χρήση μη ξαναγεμιζόμενων συσκευασιών στην εστίαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να συμπεριληφθεί και το μέτρο της υποχρεωτικής συσκευασίας του ελαιολάδου στους χώρους μαζικής εστίασης σε φιάλες μιας χρήσης με ειδικό σύστημα ανοίγματος, ώστε να μην μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η γνησιότητα των ελαιολάδων που τίθενται στη διάθεση του τελικού καταναλωτή στους χώρους αυτούς. 

Ωστόσο, η εν λόγω διάταξη δεν συμπεριελήφθη στο τελικό κείμενο της τροποποίησης του εν λόγω κανονισμού καθώς το σύνολο σχεδόν των καταναλωτριών χωρών τάχθηκε κατά αυτού του μέτρου. Εντούτοις, το συγκεκριμένο μέτρο εφαρμόζεται ήδη, μέσω εθνικών μέτρων, στην Πορτογαλία, Ισπανία και προσφάτως στην Ιταλία.

Στη χώρα μας έχει υπάρξει ανάλογο ενδιαφέρον για τη θέσπισή του εν λόγω μέτρου, σε εθνικό πλέον επίπεδο, ιδιαίτερα από φορείς του κλάδου του ελαιολάδου. Το ΥΠ.Α.Α.Τ., έχοντας ως γνώμονα την προάσπιση της ποιότητας και γνησιότητας του ελαιολάδου, την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών καθώς και το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μία κατ’ εξοχήν ελαιοπαραγωγός χώρα, έχει τοποθετηθεί θετικά για την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου, η θεσμοθέτησή του οποίου θα αποτελέσει σύντομα αντικείμενο συζήτησης τόσο από φορείς του κλάδου του ελαιολάδου όσο και από φορείς του κλάδου της Ho.Re.Ca.»