Η Υφυπουργός Υγείας, Κατερίνα Παπακώστα – Σιδηροπούλου, με το υπ’ αριθμόν Υ5α/ΕΜΠ1856/17.9.2014 έγγραφό της, ζήτησε ενημέρωση από τον Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Γρηγοράκη, σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης καταγγελίας μητέρας νοσηλευόμενου στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπως δημόσια διατυπώθηκε δια του νομικού τους συμπαραστάτη. 

Σημειώνεται ότι ο κ. Γρηγοράκης είχε από την πρώτη στιγμή δώσει εντολή στη διοίκηση του νοσοκομείου για πειθαρχικό έλεγχο και προκαταρκτική εξέταση.

Η κα. Παπακώστα, επίσης, ζήτησε να επιδειχθή ιδιαίτερη προσοχή στην απόλυτη προστασία των δικαιωμάτων του νοσηλευομένου και ιδίως τη διαφύλαξη της προσωπικότητάς του από το στιγματισμό, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμόν Υ5α/Γ.Π./οικ.69556/7.8.2014 εγκυκλίου της για τα δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων.