Σχεδόν 4.000 τηλεφωνήματα για παράπονα, καταγγελίες δέχθηκε σε οχτώ μήνες το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών με τη μεσολάβηση του οποίου τα μέλη του αποζημιώθηκαν με το ποσό των 251.055,05 ευρώ.

Σύμφωνα με το ΚΕΠΚΑ, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δέχθηκε συνολικά 3996 τηλεφωνήματα, από τα οποία 310 ήταν καταγγελίες, 2634 παράπονα και 1052 ερωτήματα καταναλωτών.

Πρώτο στη λίστα των παραπόνων- καταγγελιών των καταναλωτών βρίσκονται τα ελαττωματικά προϊόντα-εγγυήσεις, αντιπροσωπεύοντας το 21,27% των συνολικών 850 και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν: η ρύθμιση χρεών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών 746 ή 18,67%, οι υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος 730 ή 18,27%, οι τουριστικές υπηρεσίες 204 ή 5,11% και οι πωλήσεις από απόσταση 194 ή 4,75%.