Αδύνατη χαρακτηρίζει την  εφαρμογή του προγράμματος Δακοκτονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σκανδαλίδη ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Απόστολος Βουλγαράκης καθώς όπως επισημαίνει το υπουργείο προέβη " σε αυθαίρετη μείωση του προσλαμβανόμενου εποχιακού προσωπικού δακοκτονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, η οποία φτάνει σε ποσοστό έως και 75% περίπου, σε σχέση με τα έτη 2009 και 2010"

Στην επιστολή του ο κ. Βουλγαράκης επισημαίνει :" Συγκεκριμένα, το τρέχον έτος θα προσληφθούν 11 γεωπόνοι τομεάρχες, 1 αποθηκάριος και 56 άτομα εργατοτεχνικό προσωπικό (παγιδοθέτες, εργάτες αποθήκης, εργατοτεχνικό προσωπικό πειραμτικών εργασιών κ.λ.π.) όταν το έτος 2010 τα νούμερα αυτά ήταν 21, 1 και 113 και το έτος 2009 26, 2 και 250 αντίστοιχα. Στην απόφασή σας αυτή δεν λάβατε υπ’ όψη σας την ιδιαιτερότητα της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων όσον αφορά στο θέμα της δακοκτονίας. Συγκεκριμένα:

- Είναι από τις σημαντικότερες ελαιοκομικές περιοχές της χώρας, με το ελαιόλαδο να αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος σημαντικού τμήματος του πληθυσμού της

- Το ανάγλυφο της περιοχής και οι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση αυξημένων πληθυσμών του δάκου της ελιάς και οδηγούν σε περισσότερους δολωματικούς ψεκασμούς σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η σωστή διεξαγωγή των δολωματικών ψεκασμών, η ενημέρωση των αγροτών και γενικά η παρακολούθηση του προγράμματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον αναφερόμενο στο ως άνω έγγραφο αριθμό γεωπόνων ενώ η δραματική μείωση του αριθμού του εργατοτεχνικού προσωπικού, μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι εργατοτεχνίτες πειραματικών εργασιών και οι παγιδοθέτες, καθιστά αδύνατη την παρακολούθηση των πληθυσμών του δάκου και επομένως τον προσδιορισμό του σωστού χρόνου των ψεκασμών.

Αυτή η οριζόντια μείωση του εποχιακού προσωπικού της Δακοκτονίας θα έχει ως αποτέλεσμα την μη σωστή εφαρμογή του προγράμματος, που θα οδηγήσει σε ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση της παραγωγής του ελαιολάδου και κατά συνέπεια το οικονομικό όφελος της μείωσης του προσωπικού θα είναι κατά πολύ μικρότερο της ζημιάς που θα υποστούν οι ελαιοπαραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και η εθνική μας οικονομία.

Με τα δεδομένα αυτά κρίνεται αδύνατη η εφαρμογή του προγράμματος Δακοκτονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, για την πραγματοποίηση του οποίου είναι απαραίτητη η αύξηση του προσλαμβανόμενου προσωπικού τουλάχιστον στα επίπεδα έτους 2010."