Ο Δήμος Πλατανιά στα πλαίσια της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των διαθεσίμων του, δέχεται προσφορές από τραπεζικά ιδρύματα για συνεργασία σε ότι αφορά α) τα διαθέσιμα του σε λογαριασμούς όψεως και β) τη διατήρηση διαθεσίμων σε προθεσμιακή κατάθεση χρονικής διάρκειας μηνός, τριμήνου και εξαμήνου.

Λήξη προθεσμίας παραλαβής προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014. Πληροφορίες: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας Χατζηδάκης Στέφανος, τηλ. 28213 40010, e-mail: [email protected], [email protected]