Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014 στις 5 το απόγευμα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση – ημερίδα που διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου DANTE.

Το Ευρωπαϊκό Έργο Digital Agenda for New Tourism Approach in European Rural and Mountain Areas (DANTE) υλοποιείται στα πλαίσια του Interreg IVC. Σε αυτό συμμετέχουν, η Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, το Κέντρο Επικοινωνιών και Δικτύων του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης και άλλοι 12 εταίροι/φορείς από 8 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το Έργο DANTE αποσκοπεί στο να προωθήσει την καλύτερη χρήση και ενσωμάτωση ψηφιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο της τουριστικής πολιτικής και επιχειρηματικής πρακτικής για ορεινές και αγροτικές περιοχές. 

Η εκδήλωση θα εστιάσει στο σχεδιασμό δράσεων δικτύωσης μεταξύ τουρισμού, αγροδιατροφικού συμπλέγματος και πολιτισμού, μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για την προσφορά διαφοροποιημένου και προσωποποιημένου τουρισμού εμπειρίας με υψηλή προστιθέμενη αξία με όραμα την εξασφάλιση ενός διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Γρηγόρης Ροκαδάκης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ευριπίδης Στεφάνου 

Σημείωση:
Οι παρουσιάσεις και συζητήσεις κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα Ελληνικά.