Ερώτηση προς τους Υπουργούς Υποδομών και Εσωτερικών, αναφορικά με τα "αδύνατα σημεία των Κρητικών αγορών" κατέθεσε ο Βουλευτής Χανίων κ.Κυριάκος Βιρβιδάκης.

Βασισμένη σε σχετική έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της ΕΣΕΕ, με τίτλο «Εμπόριο και Τουρισμός στην Κρήτη» στην Ερώτησή του ο κ.Βιρβιδάκης επεσήμανε πως "από τα άτομα που δήλωσαν ότι υπάρχουν αδύνατα σημεία ζητήθηκε να τα ιεραρχήσουν σε επίπεδο σημαντικότητας. 

Στις τρεις πρώτες θέσεις οι ερωτώμενοι κατέταξαν, τη δυσκολία στάθμευσης – κυκλοφοριακή συμφόρηση, τις υψηλές τιμές και τη μικρή ποικιλία προϊόντων. Αυτή η τριάδα μειονεκτημάτων εντοπίζεται πρώτη σε όλους τους νομούς ανεξαρτήτως εθνικότητας. 

Τέλος, η καθαριότητα και τα άτομα που πιέζουν να μπουν στα μαγαζιά (κράχτες) ήταν άλλα δύο αρνητικά σημεία που ενόχλησαν τους τουρίστες ενώ σημαντική αναφορά έγινε στην κατάσταση των δρόμων και την σηματοδότηση, τις αστικές συγκοινωνίες, την επικίνδυνη οδήγηση, την εξυπηρέτηση των πελατών, την ηχορύπανση, την ποιότητα και τις τιμές των προσφερομένων υπηρεσιών κ.α." 

Και ερωτούσε τους αρμόδιους Υπουργούς: " Πώς σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν τα παραπάνω προβλήματα σε συνεργασία με την ΕΣΕΕ, τους αρμόδιους τοπικούς φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση;"

Ιδού λοιπόν ποιά ήταν η "απάντηση" του Υφυπουργού Υποδομών κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου:

"...Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ Α' 268), η εποπτεία των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, ανήκει στους οικείους Νομάρχες και άρα στα όργανα της Περιφέρειας που ασκούν τις αρμοδιότητες των, μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".
Επιπλέον, βάσει των άρθρων 1 & 2 της υ.α. Β-15596/1141/2003 (Β' 330), ο οικείος Νομάρχης (και άρα το όργανο που ασκεί τις αρμοδιότητές του), καθορίζει τον ελάχιστο αριθμό υποχρεωτικών δρομολογίων στις ενδονομαρχιακές επιβατικές γραμμές καθώς και την χρονική κατανομή αυτών."