Με αντιμνημονιακό λόγο, ασκώντας έντονη κριτική στις τελευταίες κυβερνήσεις που έχουν μετατρέψει τους δήμους σε εκτελεστικό όργανο, όπως αναφέρουν, και επιδιώκοντας θεσμικές αλλαγές που θα οδηγήσουν σε περισσότερη αυτοδυναμία τους δήμους, οι δήμαρχοι των Χανίων υπογράφουν τις προγραμματικές τους θέσεις για τις εκλογές της Π.Ε.Δ Κρήτης.

Στο κείμενο "πέφτουν" σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους δήμους στη Κρήτη όπως είναι το οδικό δίκτυο, ο ΒΟΑΚ, τα θέματα ΑΠΕ, η ιδιωτικοποίηση αεροδρομίων, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα κτλ.

Το κείμενο με τις προγραμματικές θέσεις των Δημάρχων Χανίων έχει ως εξής:

Εμείς οι Δήμαρχοι του νομού Χανίων, που υπογράφουμε το κείμενο, θεωρούμε ότι είναι καιρός, μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου και την ανάληψη των νέων δημοτικών αρχών, να φυσήξει ένας άλλος αέρας σχεδιασμού και διεκδίκησης για την ανάπτυξη, την παραγωγική ανασυγκρότηση και κοινωνική συνοχή στο νησί μας.

Αυτή η αλλαγή παραδείγματος χρειάζεται να εκφραστεί τόσο στα νέα όργανα της Π.Ε.Δ. Κρήτης όσο και αργότερα στην Κ.Ε.Δ.Ε. για όλη την Ελλάδα.

Ξέρουμε ότι αναλαμβάνουμε τους δήμους μας σε ένα υπονομευμένο έως εξαθλιωμένο κοινωνικό τοπίο μετά από 4 χρόνια εφαρμογής της άγριας λιτότητας των μνημονίων, της εργασιακής αποδιάρθρωσης, της ανεργίας, της κατά 60% περικοπή της χρηματοδότησης της αυτοδιοίκησης, της εφαρμογής του Καλλικράτη ( που μετέφερε αρμοδιότητες χωρίς πόρους και αύξησε ως εκεί που δεν πάει άλλο την γραφειοκρατία), τις απολύσεις δημοτικών υπαλλήλων, τις προσπάθειες εκποίησης της δημόσιας περιουσίας και αγαθών (αεροδρόμια, λιμάνια κ.τ.λ.)

Οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρονών με την πολιτική που ακολουθούν στο χώρο της αυτοδιοίκησης προσπαθούν (χωρίς να τα έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής)να την μετατρέψουν από τοπική κυβέρνηση που πρέπει να είναι , σε περιφερειακή διοίκηση και μακρύ χέρι του κεντρικού κράτους που θα εκτελεί ειλημμένες αποφάσεις, περικοπές και απολύσεις μέσα από ασφυκτικούς ελέγχους και παρατηρητήριο προϋπολογισμών με μόνο ζητούμενο την εξοικονόμηση χρημάτων για την αέναη εξυπηρέτηση του χρέους της χώρας.

Αυτή η πορεία πρέπει να σταματήσει. Αρνούμαστε τον ρόλο του εκτελεστικού οργάνου.

Υπερασπιζόμαστε τις ανάγκες και τα δικαιώματα των κοινωνιών μας και την αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης.

Βασικές αρχές μια αλλαγής πορείας ενόψει και των εκλογών στην Π.Ε.Δ. Κρήτης κατά την γνώμη μας πρέπει να είναι:

1. Οικονομική αυτοδυναμία της αυτοδιοίκησης. Αυτό σημαίνει αύξηση των πόρων που διαχειρίζεται ο πρώτος και δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης σε τουλάχιστον 10%του Α.Ε.Π. που είναι περίπου ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.

2. Λειτουργική αυτοδυναμία της αυτοδιοίκησης. Αυτό σημαίνει αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του Καλλικράτη και των άλλων νόμων της αυτοδιοίκησης που θα περιλαμβάνει:

• Την κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με μεταφορά πόρων και προσωπικού στην αιρετή περιφέρεια.
• Την μείωση της γραφειοκρατίας των δυσλειτουργιών και των επικαλύψεων των αρμοδιοτήτων.
• Την καθιέρωση της δυνατότητας των δημοτικών αρχών και των οργάνων διοίκησης των δήμων να σχεδιάζουν, να μελετούν, να αδειοδοτούν και να εκτελούν έργα, παρεμβάσεις, ή υπηρεσίες, μέχρι ένα ύψος δαπάνης που θα συμφωνηθεί με βάση τον πληθυσμό την έκταση και τις ιδιαιτερότητες του κάθε δήμου (π.χ. για Δήμο μέχρι 10.000 κατοίκους έργο μέχρι 300.000 € )
• Την δημιουργία ενός μηχανισμού ελέγχων των δήμων από το Υπουργείο Εσωτερικών με συνεπικουρία από άλλα Υπουργεία όπου χρειάζεται ) που θα προβαίνει σε ετήσιο έλεγχο των πεπραγμένων του κάθε δήμου και των υπηρεσιών του τον τελευταίο μήνα κάθε χρονιάς και με θεσμική δυνατότητα άμεσης επιβολής κυρώσεων όταν διαπιστώνεται κάθε είδους παρανομία.

3. Θεωρούμε ότι χρειάζεται άμεσα η εκπόνηση με την συνεργασία των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης και ανοιχτές διαδικασίες ενός αναπτυξιακού σχεδίου- προγράμματος για το νησί της Κρήτης σε βάθος δεκαετίας με συγκεκριμένα βήματα που θα περιλαμβάνει:

Α) Ποια μεγάλα έργα συγκεκριμένα χρειάζονται να γίνουν στο νησί και να απαιτηθεί η χρηματοδότηση τους από την κεντρική κυβέρνηση και την Ε.Ε. ( ενδεικτικά Β.Ο.Α.Κ, Ν.Ο.Α.Κ., νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου, λιμένας Σούδας)

Β) Να διατυπωθεί συγκεκριμένη άποψη για το ύψος της ανάπτυξης των Α.Π.Ε. στο νησί ως ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας συνολικά (25-30%) και με κριτήριο την εξυπηρέτηση κυρίως των τοπικών αναγκών με σεβασμό στο περιβάλλον και την αρχαιολογική κληρονομιά. Επίσης να διατυπωθεί γνώμη για το αν κα πως θα υπάρξει αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που βρίσκονται νότια της Κρήτης.

Γ) Το σημαντικότερο: Να διατυπωθεί ένα αναλυτικό πρόγραμμα για όλη την Κρήτη εκατοντάδων «μικρών Έργων» μεν, με τεράστια τοπική σημασία δε, που θα κατευθύνονται:
• προς την δημιουργία βασικών υποδομών (ύδρευση, αποχέτευση, βιολογικός καθαρισμός, σχολεία, υποδομές υγείας, αναπλάσεις οικισμών κ.τ.λ.)
• Στην υποστήριξη και ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς (λιμενικές υποδομές, ανάδειξη μνημείων, δημιουργία μονοπατιών και εναλλακτικών δραστηριοτήτων).
• Στην στήριξη της παραγωγικής ανασυγκρότησης στον πρωτόγεννη και δευτερογενή τομέα ( οδικά δίκτυα, λιμνοδεξαμενες, ηλεκτροδότησης ποιμνιοστασίων, δημιουργία Π.Ο.Π., βιολογικοί καθαρισμοί υποπροϊόντων, τυροκομείων, ελαιουργείων, βιοτεχνικών πάρκων κ.τ.λ.

Πιστεύουμε ότι η γρήγορη υλοποίηση αυτών των έργων με χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους μέσα από την λειτουργική αυτοδυναμία των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης θα «βάλει μπροστά τη μηχανή» της τοπικής οικονομίας, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, θα διαχύσει έσοδα και κατά τη κατασκευή και κατά τη λειτουργία τους και θα δημιουργήσει τελικά μια άλλη ποιότητα ζωής σε όλο το μήκος και πλάτος των δήμων μας τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.

4. Θεωρούμε ότι οι δήμοι θα πρέπει να συνεχίσουν και να αναπτύξουν την στήριξη των κοινωνικών υποδομών που μέχρι σήμερα κάνουν ( κοινωνική ιατρική, φαρμακεία, φροντιστήρια, παντοπωλεία, προνοιακές δομές) κατευθύνοντας ότι δικούς τους πόρους μπορούν και απαιτώντας από την κυβέρνηση αυτούς που λείπουν, αξιοποιώντας όμως και κάθε άλλη πηγή χρηματοδότησης από την ίδια την κοινωνία. Η αλληλεγγύη είναι απαραίτητη για την στήριξη των χαμηλότερων στρωμάτων της χώρας μας.

5. Πιστεύουμε ότι ως τόπος που μαρτύρησε από την επεκτατική μανία των Γερμανών κατακτητών στη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου ,με ολοκαυτώματα χωριών σε όλη την έκταση του νησιού, οι Δήμαρχοι της Κρήτης πρέπει να μην δεχτούν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο που στέλνει ο κ. Φούχτελ και ούτε να συμμετέχουν σε κάθε είδους συνεργασία η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως πλυντήριο της ιστορίας ή ως εργαλείο για παραίτηση από τα δικαιώματα που έχει η χώρα μας (κατοχικό δάνειο, πολεμικές αποζημιώσεις) απέναντι στο Γερμανικό κράτος.

6. Δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση – ξεπούλημα μέσω ΤΑΙΠΕΔ του αεροδρομίου Χανίων, λιμένων του νησιού και δημόσιων αγαθών όπως το νερό.

7. Απαιτούμε μια διαφορετική πολιτική επιδοτήσεων της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής- ενός από τους μεγαλύτερους οικονομικούς πυλώνες του νησιού μας- μέσα από την νέα Κ.Α.Π. με κριτήρια τις ώρες εργασίας για κάθε προϊόν, την ποσότητα και ποιότητα του προϊόντος και την στήριξη των νέων αγροτών.

Με αυτές τις σκέψεις, ως κεντρικές ιδέες αλλά και ανοιχτοί σε νέες προτάσεις και βελτιώσεις καλούμε όλους τους Δημάρχους του νησιού και τα μέλη της Γ.Σ. της Π.Ε.Δ. να προχωρήσουμε σε συγκρότηση ενός νικηφόρου ψηφοδελτίου που θα οδηγήσει αλλιώς την αυτοδιοίκηση της Κρήτης τα επόμενα 5 χρόνια.

ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΧΑΝΙΩΝ

Αποκορώνου: Κουκιανάκης Χαράλαμπος
Γαύδου: Καλλινίκου Ευαγγελία
Καντάνου- Σελίνου: Περράκης Αντώνιος
Κισσάμου: Σταθάκης Θεόδωρος
Πλατανιά: Μαλανδράκης Γιάννης
Σφακίων: Πολάκης Παύλος
Χανίων: Βάμβουκας Αναστάσιος