Καλούνται τα αιρετά και τα εκ του Νόμου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου μας σε συνεδρίαση, την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 20:00, στα γραφεία μας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Βιωσιμότητα Επιμελητηρίου μας μετά την κατάργηση από 1/1/2015 της υποχρεωτικής εγγραφής μελών.

2.- Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ».

3.- Απολογισμός και αποτελέσματα έρευνας επισκεπτών «Γιορτής Κρητικής Διατροφής 2014».

4.- Έγκριση συμμετοχής Επιμελητηρίου μας στις εκθέσεις: α) Διεθνής έκθεση «Ελλάδος Γεύσεις» (Θεσσαλονίκη), β) Διεθνής έκθεση ΔΕΤΡΟΠ 2015 (Θεσσαλονίκη), β) Διεθνής έκθεση TOP RESA (Παρίσι).

5.- Διάφορα αιτήματα επιχορηγήσεων.

6.- Ανακοινώσεις.