Σε προσφυγή για την ακύρωση της απόφασης του ΓΓ της περιφέρειας Κρήτης που ακυρώνει απόφαση Δημ. Συμβ. Χανίων εκλογής αντιπροσώπων στην ΠΕΔ, προχωρά η "Πρωτοβουλία Πολιτών"

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

"Προχωρήσαμε σήμερα μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου μας στην κατάθεση διοικητικής προσφυγής στην επιτροπή του άρθρου 152 του δημοτικού Κώδικα, ζητώντας την ανατροπή της απόφασης του ΓΓ της αποκεντρωμένης διοίκησης της περιφέρειας Κρήτης με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Χανίων για την εκλογή αντιπροσώπων στην ΠΕΔ, (περιφερειακή Ένωση δήμων).

Θεωρήσαμε καθήκον μας να αντιδράσουμε στην πρωτοφανή αυτή ενέργεια της περιφέρειας, από δημοκρατική ευαισθησία και με συναίσθηση ότι με την πράξη του ΓΓ θίγεται ολόκληρο το πρόσφατα εκλεγμένο δημοτικό συμβούλιο Χανίων και κατ' επέκταση το σύνολο των δημοτών. Η απόφαση να ακυρωθεί μια κανονική και καθόλα νόμιμη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου χάριν μικροκομματικών σκοπιμοτήτων, εκτός από κατάδηλα αντιδημοκρατική είναι και πλήρως αβάσιμη τόσο από νομική όσο και από ουσιαστική πλευρά και δεν πρόκειται να διατηρηθεί. Επικαλείται, χωρίς να τα υιοθετεί, γεγονότα που δεν συνέβησαν, ενώ διατάσσει επανάληψη μιας συζήτησης που η ίδια δέχεται ότι έγινε κανονικά, με την επίκληση αοριστιών. Την ίδια στιγμή η απόφαση, με γραφειοκρατική πονηριά, δεν θεωρεί τα γεγονότα που αναφέρει ως αληθινά. Προσφεύγει στην έννοια της "ανώτερης βίας", χωρίς να διαλαμβάνει σαφή και συγκεκριμένη έκθεση γεγονότων και, το κυριότερο, χωρίς καν να δέχεται ότι περίπτωση ανώτερης βίας υπήρξε όντως, γράφοντας το μνημειώδες «θα μπορούσε ν´ αποτελέσει περίπτωση ανώτερης βίας».

Αποτελεί ζήτημα δημοκρατικής τάξης και σεβασμού στην προφανή νομιμότητα η ακύρωση της απόφασης του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ωστόσο και επειδή η διοικητική επιτροπή στην οποία προσφεύγουμε για την ακύρωσή της δεν έχει τακτικές συνεδριάσεις, το σημαντικό είναι να γίνει δεκτό το αίτημα που συνυποβάλλαμε και να ανασταλεί η ισχύς της απόφασης ΓΓ μέχρι την εκδίκαση της προσφυγής μας. Η περιφέρεια καλείται να επιδείξει δημοκρατικά αντανακλαστικά και, μέχρι να ακυρωθεί η παράνομη αυτή απόφαση, να την καταστήσει άμεσα ανενεργή."