Η έρευνα – απόδειξη της υπερφορολόγησης στα ακίνητα αποδεικνύει πως η Ελλάδα δεν είναι απλά πρωταθλήτρια φόρων στις 33 χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, αλλά και σε σύγκριση με τις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες της Δύσης.

Το εντυπωσιακότερο πως η έρευνα έγινε με βάση υπολογισμού των δεδομένων για τη χρονιά 2011, πριν δηλαδή μπει στη ζωή μας το χαράτσι της ΔΕΗ και ο ΕΝΦΙΑ!

Η διεθνής εταιρεία κατέληξε στο συμπέρασμα της αφού συνυπολόγισε 3 παραμέτρους, τους φόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα και των συγκρινόμενων χωρών και το μέγεθος της παραοικονομίας.
Το ''ζουμί'' της έκθεσης είναι πως στην Ελλάδα πληρώνουμε τους περισσότερους φόρους ακινήτων επειδή έχουμε ταυτόχρονα το μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα με μικρότερα χρηματοοικονομικά διαθέσιμα.

newsit.gr