Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων διευκρινίζουν για το μέτρο ΕΠΑΛ 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων» ότι θα εξετάσουν την δυνατότητα καταβολής της ενίσχυσης του μέτρου σε περισσότερες από μια δόσεις.

Η παραπάνω εξέλιξη οφείλεται στη νεώτερη επικοινωνία που είχε για το θέμα η Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Θεανώ Βρέντζου με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, προκειμένου να διευκολυνθούν οικονομικά οι δικαιούχοι αλιείς.

Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο παρέχει τη δυνατότητα να εκσυγχρονίσουν οι επαγγελματίες αλιείς της Κρήτης τα σκάφη τους ή τον εξοπλισμό τους.