Στην έκθεση EXPO CRETA που πραγματοποιήθηκε από 12 έως 17 Σεπτεμβρίου 2014 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου, συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης – ΠΕ Ρεθύμνης με περίπτερο, στο πλαίσιο της διάχυσης του Ευρωπαϊκού έργου GRISI PLUS.

Το έργο GRISI plus υλοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg IVc και συμμετείχε στον Τομέα «Γεωργία- Κτηνοτροφία – Νέες Καλλιέργειες» της έκθεσης, η οποία εγκαινιάστηκε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη.

Στη διάρκεια της έκθεσης μοιράστηκε ενημερωτικό υλικό στους επισκέπτες και παρουσιάστηκε ο βασικός στόχος του έργου GRISI PLUS, ο οποίος είναι η ανάπτυξη της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών και της ενδοχώρας με τη βοήθεια της Γεωπληροφορικής και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), προκειμένου αυτές οι περιοχές να προσελκύσουν νέους κατοίκους και επιχειρηματικές δραστηριότητες και να αναπτυχθούν νέες υπηρεσίες για την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής τους κληρονομιάς.

Προς τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο του GRISI PLUS 14 εταίροι από 11 κράτη- μέλη της ΕΕ αντάλλαξαν εμπειρίες και καλές πρακτικές που σχετίζονται με την ανάπτυξη και αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών, με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας, με στόχο α) την προσέλκυση νέων κατοίκων οι οποίοι θα φέρουν νέες δεξιότητες, οικονομική τόνωση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής και β) την
προώθηση των τοπικών υλικών και άυλων προϊόντων.

Στο πλαίσιο του έργου GRISI plus η Περιφέρεια Κρήτης- ΠΕ Ρεθύμνης εκπονεί Σχέδιο Εφαρμογής- Master Plan που εστιάζει στην αναβάθμιση και την αξιοποίηση του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων του δήμου Αμαρίου.
Η σωστή αξιοποίηση του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας θα δώσει την απαραίτητη αναπτυξιακή ώθηση στον πρωτογενή τομέα στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρίου προκειμένου να ανακάμψει οικονομικά και πληθυσμιακά, αλλά δεν θα περιοριστεί εκεί. Θα αποτελέσει μεγάλο αναπτυξιακό έργο για ολόκληρη την Κρήτη και θα συνεργαστεί με εξειδικευμένα ερευνητικά ιδρύματα με στόχο να λειτουργήσει ως πρότυπο Ερευνητικό Κέντρο της Μεσογείου για την κτηνοτροφία.

Περισσότερα στοιχεία για το έργο GRISI PLUS μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του έργου www.grisiplus.eu και στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης (τηλ:2831340757 κα Ευαγγελία Βροντάκη, συντονίστρια του έργου).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Interreg IVc.