Ευρεία σύσκεψη για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσία στην περιοχή της πρώην Αμερικάνικης Βάσης και του Καρτερού, συγκάλεσε χθες το απόγευμα το Επιμελητήριο Ηρακλείου.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσσου και Μαλεβιζίου, του Οικονομικού, Τεχνικού και Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, του Εργατικού Κέντρου, της ΟΕΒΕΝΗ, του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου και της Ένωσης Ξενοδοχείων καθώς και Βουλευτές.

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτάσεις των παραγωγικών φορέων – Επιμελητήριο Ηρακλείου, ΟΕΒΕΝΗ και Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου – για τους τρόπους αξιοποίησης της δημόσιας γης και διερευνήθηκε η δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών από τοπικούς επιχειρηματίες.

Αποφασίστηκε επίσης από κοινού, να ζητηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ παράταση της σχετικής διαδικασίας, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα κατάθεσης προτάσεων αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας και από άλλους τοπικούς φορείς και ιδιώτες επιχειρηματίες.

Αναλυτικά το κείμενο θέσεων των παραγωγικών φορέων έχει ως εξής:

«Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, ως παραγωγικός φορέας και σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα ανάπτυξης παρακολουθεί τη διαδικασία πώλησης δημόσιας περιουσίας και σε συνεργασία με την ΟΕΒΕΝΗ και τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου εκφράζει τις ακόλουθες απόψεις σχετικά με την αξιοποίησή της, στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα:

1. Είμαστε αντίθετοι σε οποιοδήποτε ξεπούλημα δημόσιας γης ή λοιπών δημόσιων περιουσιακών στοιχείων με διαδικασίες fast track, χωρίς κριτήρια που προάγουν αποδεδειγμένα το δημόσιο συμφέρον.
2. Επιβάλλεται να θεσμοθετηθεί ένα σύνολο κανόνων αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία προς όφελος της οικονομίας των κατοίκων, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.
3. Πίστη μας είναι ότι οι όποιες πρακτικές αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του κράτους προκειμένου να αποδώσουν ως μοχλός ανάκαμψης, πρέπει να υπαχθούν σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο θεσμικών αλλαγών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προηγείται μια διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς μέσω της οποίας το Ελληνικό Δημόσιο θα αποφαίνεται για το είδος της εκάστοτε επένδυσης αλλά και την ανάπτυξη που θα αρμόζει στην περιοχή, και στη συνέχεια πρέπει να συντάσσεται λεπτομερές master plan αλλά και ΜΠΕ.
4. Το εν λόγω master plan θα πρέπει να προκρίνει κριτήρια δημοσίου συμφέροντος, διαφάνειας και ίσων ευκαιριών με την τοπική επιχειρηματικότητα, εκτός από την αειφορία και οικονομική βιωσιμότητα. Ειδικότερα θα προτείνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διασφάλισης ίσων ευκαιριών, με το οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν στην αξιοποίηση του χώρου και ντόπιοι επιχειρηματίες.
5. Επίσης θα πρέπει να προκρίνει την αναδιάρθρωση και την οργανωμένη αξιοποίηση της περιουσίας του κράτους σε μεσο/μακροπρόθεσμο ορίζοντα μέσω «ήπιων» πρακτικών, σε αντίθεση με την συλλήβδην πώληση ή την υιοθέτηση μέτρων με εισπρακτικά - ταμειακά κριτήρια (λόγω πίεσης της ανάγκης εισροής εσόδων στα ταμεία).
6. Τέλος θα πρέπει να ορίζονται τα όρια και οι ισορροπίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα υπό το πρίσμα της μελλοντικής συνύπαρξης εντός ενός στοιχείου δημόσιας περιουσίας όσον αφορά στα δικαιώματα ιδιοκτησίας, πρόσβασης, χρήσης, και ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων του κράτους.»