Ο Δήμος Ηρακλείου προχώρησε στον ευπρεπισμό του εξωτερικού τμήματος του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου. 

Τα συνεργεία των τεχνικών υπηρεσιών αποκατέστησαν την εξωτερική τοιχοποιία με νέους χρωματισμούς και οι υπηρεσίες πρασίνου και καθαριότητας φρόντισαν για την καθαριότητα των χώρων και τον καλλωπισμό των φυτών.