Ελέγχους Πόθεν Έσχες στους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων θα διενεργεί η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας.

Αυτό προβλέπεται σε απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου με την οποία δίνονται οδηγίες για τα κριτήρια που θα λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των υπαλλήλων που θα ελέγχονται.

Έτσι εμβάσματα στο εξωτερικό, αποκλίσεις φορολογητέου εισοδήματος με τραπεζικές καταθέσεις, τεκμήρια , αγοραπωλησίες περιουσιακών στοιχείων εντός του ιδίου έτους θα λαμβάνονται μεταξύ άλλων υπόψη.

Αναλυτικά τα κριτήρια αυτά σύμφωνα με την απόφαση είναι τα ακόλουθα:

1. Απόκλιση φορολογητέου εισοδήματος με τραπεζικό υπόλοιπο,
2. Μεταβολή τραπεζικών καταθέσεων,
3. Εμβάσματα στο εξωτερικό,
4. Απόκλιση τεκμηρίων διαβίωσης και δηλωθέντων εισοδημάτων,
5. Μεταβολή περιουσιακής κατάστασης,
6. Απόκτηση και μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων εντός του ίδιου έτους,
7. Απόκλιση του συνόλου των καταθέσεων από ανάλωση κεφαλαίου,
8. Υπηρεσία που υπηρετεί, θέση έργου, θέση ευθύνης, χρόνος παραμονής σε θέση ευθύνης,
9. Συνυπηρέτηση με σύζυγο στην ίδια υπηρεσία,
10. Σύζυγος και συγγενείς Α΄ βαθμού λογιστές.

news247.gr