Τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές όλων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κάλεσε σήμερα στο γραφείο του ο Γενικός Γραμματέας κ. Γρηγόρης Ροκαδάκης, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τρέχοντα θέματα αρμοδιότητάς τους. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης οι Σύμβουλοι του Γενικού Γραμματέα κ. Στάθης Τζουανάκης και κ. Αντώνης Σακαδάκης.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης ο κ. Ροκαδάκης επεσήμανε πως η εξυπηρέτηση του πολίτη στα πλαίσια της νομιμότητας θα είναι το στοιχείο εκείνο που πρέπει να κυριαρχεί σε όλες τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Ο κ. Ροκαδάκης κατέστησε σαφές ότι στόχος όλων πρέπει να είναι η άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε,
«Όταν ένας πολίτης φέρνει ένα θέμα προς επίλυση στις υπηρεσίες, εφόσον το δίκαιο είναι με το μέρος του, πρέπει να το λύνουμε αμέσως. Να έχουμε ως προτεραιότητα την εξυπηρέτησή του, και να μην κωλυσιεργούμε ψάχνοντας να βρούμε εμπόδια, με αποτέλεσμα ο πολίτης να ταλαιπωρείται».