Κανονικά θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή στις 11 το πρωί, η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για την επαναληπτική εκλογή των εκπροσώπων στην Γ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, μετά την απόρριψη της προσφυγής κατά της απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία ακυρώθηκαν οι εκλογές της Κυριακής 07/09/14.

Σήμερα το πρωί συνεδρίασε η Επιτροπή του άρθρου 152 του Δημοτικού Κώδικα, προκειμένου να εξετάσει την προσφυγή της παράταξης "Πρωτοβουλία Πολιτών" κατα της απόφασης του κ.Ροκαδάκη.

Η επιτροπή αποφάσισε να απορρίψει την προσφυγή,χωρίς να την κρίνει επι της ουσίας, καθώς, σύμφωνα με την απόφασή της,  "η Επιτροπή του άρθρου 152, είναι αναρμόδια σύμφωνα με τα άρθρα 238 και 64 του Νόμου για τον "Καλλικράτη".

Να σημειωθεί πως στην Επιτροπή του άρθρου 152 προεδρεύει ο εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στην Κρήτη κ. Ιωάννης Αλεξανδράκης, με μέλη τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων κ. Ιωάννη Δασκαλάκη και τον Δήμαρχο Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη ως εκπρόσωπο των Δήμων.

Μετά απο αυτό, η απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης περι ακύρωσης της εκλογικής διαδικασίας για τους εκπροσώπους στην ΠΕΔ Κρήτης απο τον Δήμο Χανίων παραμένει σε ισχύ.

Υπενθυμίζεται πως στην απόφασή του ο κ. Ροκαδάκης  αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής:

"Από τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης και δη την προσβαλλόμενη πράξη, τα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, τις απόψεις του δήμου επί της κρινόμενης ένστασης επιβεβαιώνονται ή άλλως δεν αμφισβητούνται στην προαναφερόμενη έκθεση απόψεων του Δήμου, τα προεκτεθέντα στην κρινόμενη ένσταση πραγματικά περιστατικά και προκύπτει ότι τα αιτήματα-προτάσεις της μείζονος μειοψηφίας και της παράταξης 100/5 της ελάσσονος μειοψηφίας, περί διακοπής της συνεδρίασης δεν ετέθησαν σε ψηφοφορία στο σώμα προκειμένου να ληφθεί απόφαση αρμοδίως επ΄αυτού περί της διακοπής ή μη της συνεδρίασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ.13 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (16852/2011 Υπουργική Απόφαση) ο οποίος τυγχάνει εφαρμογής εν προκειμένω κατά τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.4 του Ν.3852/10 δεδομένου ότι ούτε από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, ούτε από τα τηρούμενα στην υπηρεσία μας αρχεία προκύπτει η κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με βάση τον εν λόγω πρότυπο κανονισμό.

Ως εκ τούτου λαμβανομένου υπόψη: 
α) ότι οι επικαλούμενοι στα αιτήματα διακοπής της συνεδρίασης του Δ.Σ λόγοι και γεγονότα μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστούσαν ανωτέρα βία,
β) ότι για την διακοπή ή μη της συνεδρίασης δεν επελήφθη αρμοδίως και κατά διακριτική ευχέρεια το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις και γ) του γεγονότος ότι από το αποτέλεσμα της επιγενόμενης εκλογής παρέμειναν κενές δύο (2) από τις προβλεπόμενες επτά (7) έδρες της μειοψηφίας με αποτέλεσμα την ελλειπή εκπροσώπηση του Δήμου Χανίων στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Δεχόμαστε την ένσταση των Εμμανουήλ Σκουλάκη και Αριστείδη Παπαδογιάννη κατά της υπ αριθμ.710/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων αναφορικά με την εκλογή εκπροσώπων του στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ Κρήτης και ακυρώνουμε αυτήν για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. Ορίζουμε στα πλαίσια των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, να μεριμνήσετε να επαναληφθεί η συνεδρίαση για την εκλογή των εκπροσώπων του δημοτικού σας συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ την πρώτη Κυριακή, πέντε (5) ημέρες μετά την παραλαβή της παρούσας ακυρωτικής απόφασης".

*Nα σημειωθεί ότι μέλος της επιτροπής πρότεινε να εξεταστεί επί της ουσίας η ένσταση, όμως ο πρόεδρος της επιτροπής έκανε νομική τεκμηρίωση περί της αναρμοδιότητας της επιτροπής να εξετάσει τη νομιμότητα της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι βάσει της νομοθεσίας η επιτροπή είναι αναρμόδια να εξετάσει και να κρίνει απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε ό,τι αφορά δημαιρεσίες και αρχαιρεσίες.

Flashnews.gr