Το Εργαστήριο Γεωφυσικής & Σεισμολογίας του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης διεξάγει την τελευταία δεκαετία έρευνα στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Χανίων, με σκοπό τον προσδιορισμό των τοπικών εδαφικών συνθηκών, τις εδαφικές σεισμικές παραμέτρους που καθορίζουν την σεισμική κίνηση στην επιφάνεια του εδάφους και τον προσδιορισμό των ταχυτήτων των σεισμικών κυμάτων στους επιφανειακούς σχηματισμούς. 

Η γνώση αυτή είναι πολύτιμη για τον σχεδιασμό και την κατασκευή κατασκευών και κτιρίων, αλλά και για σκοπούς πολιτικής προστασίας και πολιτικού σχεδιασμού σε θέματα διαχείρισης φυσικών καταστροφών.

Στα πλαίσια αυτής της έρευνας και σε συνεργασία με το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Χανίων, είναι επιθυμητή η εγκατάσταση επιταχυνσιογράφων σε διάφορες θέσεις εντός του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης των Χανίων. 

Οι θέσεις αυτές θα πρέπει να καλύπτουν χωρικά διάφορες περιοχές ενδιαφέροντος, προσπαθώντας να υπάρχει κάλυψη όλων των διαφορετικών επιφανειακών γεωλογικών σχηματισμών. Επιπλέον, ο χώρος εγκατάστασης θα πρέπει να είναι ισόγειος ή υπόγειος με σταθερή σύνδεση με το έδαφος, να υπάρχει παροχή διαδικτύου, ηλεκτρικού ρεύματος, και μια μικρή έξοδος προς ελεύθερο χώρο για εγκατάσταση δέκτη GPS. Ο βέλτιστος χώρος είναι κτίριο με όχι πάνω από δύο ορόφους, για να μπορεί ο επιταχυνσιογράφος να καταγράφει με ακρίβεια την ελεύθερη ταλάντωση του εδάφους.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο εγχείρημα, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Δρ. Ηλία Παπαδόπουλο (τηλ:28210-23028/6944-145967, email:[email protected]) του Εργαστηρίου Γεωφυσικής & Σεισμολογίας ή με την Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Χανίων κα. Ανθή Βογιατζάκη (τηλ:28210-57481/6974-636913, email:[email protected]).