Με το Δ.Σ. του τμήματος Τουρισμού του Επιμελητηρίου Ηρακλείου συναντήθηκε σήμερα ο βουλευτής Ηρακλείου και επικεφαλής της Επιτροπής Ελέγχου Κοινοβουλευτικού Έργου (ΕΕΚΕ) Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ Μιχάλης Κριτσωτάκης.

Οι εκπρόσωποι του τμ. Τουρισμού του Επιμελητηρίου επεσήμαναν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όπως είναι η υπερφορολόγηση, η αδυναμία καταβολής εισφορών στον ΟΑΕΕ και η έλλειψη ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, οι φορολογικές εκκρεμότητες και η ασφυξία από τις τράπεζες. Επίσης, συζητήθηκε το ζήτημα της έλλειψης δομών εκπαίδευσης στον τομέα του Τουρισμού, η διάλυση του ΟΤΕΚ και του ΕΟΤ καθώς και η ανάγκη επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.
Από την πλευρά του ο Μιχ. Κριτσωτάκης τόνισε πως είναι απαραίτητο ν’ αλλάξει η πολιτική για τον τουρισμό και να υπάρξει εθνική στρατηγική με βάση ένα μοντέλο με κοινωνική ανταποδοτικότητα και με επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Επεσήμανε πως οι μνημονιακές πολιτικές έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη μικρή και μεσαία ξενοδοχειακή και τουριστική επιχείρηση, με μαζική επιβολή φορολογικών, χωροταξικών και λειτουργικών ρυθμίσεων και μέτρων.

Ο Μιχ. Κριτσωτάκης τόνισε πως για το ΣΥΡΙΖΑ είναι επιτακτική η ανάγκη οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης της χώρας και απαιτείται άμεσα να υπάρξει το όραμα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μίας στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη, που θα αξιοποιεί αποτελεσματικά τους τουριστικούς πόρους και θα εξασφαλίζει την ισόρροπη και αειφορική σχέση της τουριστικής δραστηριότητας με το φυσικό περιβάλλον, θα στηρίζει την πρωτοβουλία και την καινοτομία των εμπλεκομένων κοινωνικών ομάδων και θα προσφέρει σταθερό πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον για την προώθηση μιας υγιούς και όχι παρασιτικής επιχειρηματικότητας.