«Οι μίζες πιάνουν τόπο». Συνολικά 9 εκατομμύρια ευρώ επέστρεψε ο πρώην αναπληρωτής γενικός διευθυντής εξοπλισμών Αντώνης Κάντας στο Δημόσιο από τις «μίζες» που είχε λάβει και σχεδόν ολόκληρο το ποσό αυτό πήγε για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης πολυτέκνων και υπερήλικων.

Χθες δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα που προβλέπει τη διάθεση 26,8 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των προϋπολογισμών τρέχοντος οικονομικού έτους των υπουργείων Παιδείας, Υγείας και Εργασίας, με την εγγραφή αντίστοιχων πιστώσεων, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δράσεις για την εκπαίδευση, την έρευνα, την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Η απόφαση προβλέπει ότι :

-Ποσό ύψους 9 εκατ. ευρώ θα πάει στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη χρηματοδότηση των ακόλουθων δράσεων:

1. Επιχορήγηση ΑΕΙ (Κάλυψη δαπανών λειτουργίας ΑΕΙ και πανεπιστημιακών νοσοκομείων − Αιγινήτειο και Αρεταίειο − καθώς και δαπάνες προμήθειας καυσίμων για θέρμανση 4,14 εκατ. ευρώ.
2. Επιχορήγηση ΤΕΙ (Κάλυψη δαπανών λειτουργίας και δαπάνης προμήθειας καυσίμων για θέρμανση 1,6 εκατ. ευρώ.
3. Ενίσχυση ΑΕΙ − ΤΕΙ για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών, για τη σίτιση φοιτητών − σπουδαστών 2 εκατ. ευρώ.
4. Ενίσχυση ερευνητικών και επιστημονικών ιδρυμάτων 1 εκατ. ευρώ.
5. Ενίσχυση της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες 260.000 ευρώ.

-Ποσό ύψους 8,9 εκατ. ευρώ στο υπουργείο Υγείας, για τη χρηματοδότηση του ΟΚΑΝΑ, προκειμένου να εξοφληθούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του σε τρίτους και σε ασφαλιστικά ταμεία καθώς και για την αγορά φαρμακευτικού − υγειονομικού υλικού και αναλωσίμων.

-Ποσό ύψους 8,9 εκατ. ευρώ στο υπουργείο Εργασίας για κάλυψη δαπανών μετακίνησης ατόμων ειδικών περιπτώσεων (πολυτέκνων, υπερήλικες κλπ).

newsbeast.gr