Οι προτάσεις των ευρωπαϊκών αγροτικών οργανώσεων και συνεταιρισμών (COPA-COGECA) προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχίζουν από την διαπίστωση ότι στον τομέα του ελαιολάδου η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία παράγουν το 70% της παγκόσμιας παραγωγής καλλιεργώντας πάνω από 27.000.000 στρέμματα γης. Η ευρωπαϊκή ελαιοκομία αποτελεί έναν τομέα στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή γεωργία
Από την ανάλυση της ευρωπαϊκής ελαιοκομίας όμως το COPA-COGECA εντοπίζει ότι ο τομέας αυτό πάσχει από τις ακόλουθες αδυναμίες:

-Ανεπαρκής ανταμοιβή της ποιότητας. Η διαφορά ανάμεσα στις τιμές των έξτρα παρθένων και παρθένων ελαιολάδων από την μια κι από την άλλη του λαμπάντε και των άλλων ελαιολάδων χαμηλής ποιότητας μειώνεται συνεχώς. Ενώ στην αγορά υπερκυριαρχούν οι αλυσίδες των πολυκαταστημάτων η διαπραγματευτική δύναμη των οποίων συντρίβει εκείνη της αγροτικής παραγωγής.

Από την διαφορά αυτή των αντιμέτωπων δυνάμεων προκύπτει μια τιμωρητική τάση συμπίεσης των τιμών για τα ελαιόλαδα οι οποίες συνεχίζουν την πτωτική τους τάση.« Σε σχέση με το 2003 η αξία της παραγωγής μειώθηκε κατά το 45%. Το 2009 οι τιμές έπεσαν κατά το 15,2 % και σήμερα δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής».

-Έλλειψη ευρωπαϊκών αποτελεσματικών μηχανισμών αντιμετώπισης των κρίσεων ικανών να αποφύγουν περαιτέρω ολισθήσεις των τιμών.

-Παρ’ ότι προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται στις οργανώσεις των παραγωγών να προγραμματίσουν την προσφορά.

-Οι καταναλωτές δεν είναι αρκετά πληροφορημένοι γύρω από τα χαρακτηριστικά των διαφόρων τυπολογιών του λαδιού και των επιτραπέζιων ελιών.

Με αφετηρία αυτές τις διαπιστώσεις οι οργανώσεις του COPA-COGECA προτείνουν:

-Να αναβαθμιστούν τα επίπεδα των τιμών ενεργοποίησης της ιδιωτικής αποθεματοποίησης. Οι ισχύουσες τιμές καθορίστηκαν στην δεκαετία του 90 και δεν αντικατοπτρίζουν πια ούτε τις σημερινές συνθήκες της αγοράς ούτε τα κόστη παραγωγής

-Να επεξεργαστεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα κινήτρων με στόχο την συγκέντρωση της προσφοράς στην διάθεση των μικρών μονάδων που αναλαμβάνουν την άμεση εμπορία των προϊόντων τους.

- Να επιτραπεί στους παραγωγούς η αποθεματοποίηση των πλεονασμάτων.

-Να εναρμονιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η νομοθεσία αντιτράστ.

Τέλος οι οργανώσεις του COPA-COGECA υπογραμμίζουν την ανάγκη βελτίωσης της ευρωπαϊκής πολιτικής αξιοποίησης και προαγωγής του ελαιολάδου με διαφημιστικές καμπάνιες επικεντρωμένες στις ιδιότητες και τα οφέλη του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών για την υγεία.

Στα πλαίσια μιας ανανεωμένης στρατηγικής προώθησης του ελαιολάδου οι οργανώσεις ζητούν και την αναθεώρηση της ταξινόμησης του ελαιολάδου με στόχο μια μεγαλύτερη διαφάνεια και μια σωστή ενημέρωση των καταναλωτών.

Όσον αφορά την εσωτερική αγορά οι οργανώσεις ζητούν επίσης την απαγόρευση της επαναχρησιμοποίησης των περιεκτών του ελαιολάδου εκ μέρους των εστιατορίων κατά το παράδειγμα της Ιταλίας.

Τελευταίο αίτημα των οργανώσεων είναι η διατήρηση του καθεστώτος των δασμών στις εισαγωγές από τις τρίτες χώρες. Η φιλελευθεροποίηση του εμπορίου λαδιού στην περιοχή της Μεσογείου θα ήταν μοιραία, κατά τις οργανώσεις, για την ευρωπαϊκή ελαιοκομία.