«Σάρκα και οστά» παίρνει η εταιρεία που θα αναλάβει την αξιοποίηση της έκτασης των 5.800 στρεμμάτων του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Χθες, η κυβέρνηση ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο της «Ελληνικόν Α.Ε.» που θα αναλάβει να «τρέξει» τις διαδικασίες για την εκμετάλλευση του σημαντικότερου ακινήτου που έχει στην κατοχή του το ελληνικό δημόσιο. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας αναλαμβάνει ο κ. Σπύρος Πολλάλης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ με πλούσιο έργο στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο. Επίσης, ανακοινώθηκαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο έχει τριετή θητεία. Πρόκειται για τους: Μιχάλη Αναστασόπουλο, Ιωάννη Σγουρό, Αθανάσιο Ορφανό, Σταύρο Μπονίκο, Λουδοβίκο Βασενχόφεν, Θεόδωρο Αζά, Γεώργιο Κουντούρη, Μάρθα Χουσιανάκου.

Σύμφωνα με το νόμο για τη σύσταση της «Ελληνικόν Α.Ε.», σκοπός της εταιρείας είναι η διοίκηση, η διαχείριση και η αξιοποίηση της έκτασης και των εγκαταστάσεων του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού. Ο κινητός εξοπλισμός όλων των ανωτέρω κτιρίων και εγκαταστάσεων περιέρχεται σε αυτήν κατά κυριότητα χωρίς αντάλλαγμα, μετά από προηγούμενη καταγραφή και τη σύνταξη και υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. Η εταιρεία μπορεί για την εξυπηρέτηση του σκοπού της να αποκτά εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε άλλα ακίνητα, που βρίσκονται πλησίον της εκτάσεως του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, με σκοπό τη διοίκηση, αξιοποίηση και εν γένει συνολική εκμετάλλευση αυτών. Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο βήμα που κάνει η κυβέρνηση στο σχέδιο αξιοποίησης της τεράστιας περιουσίας που διαθέτει.

imerisia.gr