Για πρώτη φορά συνδυάζονται στην Ελλάδα μετρήσεις ηλιακής ενέργειας από δίκτυο σταθμών, δορυφορικές εικόνες της νέφωσης, δεδομένα για τα αιωρούμενα σωματίδια και υπολογισμοί με μοντέλα σε λεπτομερή χρονική και χωρική κλίμακα.

Στους χάρτες του Ελληνικού Δικτύου Ηλιακής Ενέργειας παρουσιάζεται με τη μέση ετήσια ηλιακή ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας (kWh m-2) σε κάθε σημείο της Ελληνικής επικράτειας. ,

Η κλιματολογική μελέτη της ηλιακής ενέργειας αφορά την περίοδο 2002-2012.

Ακολουθούν οι χάρτες ολικής ηλιακής ενέργειας για τους τέσσερις νομούς της Κρήτης

ΧανιάΡέθυμνοΗράκλειοΛασίθι