Η Περιφέρεια Κρήτης, εταίρος του στρατηγικού έργου «MMWD-Αξιοποιώντας τη Μετανάστευση για την Ανάπτυξη» (Making Migration Work for Development), συμμετείχε στην 3η συνάντηση εργασίας για την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου που πραγματοποιήθηκε στη Μπολόνια της Ιταλίας. 

Τη συνάντηση φιλοξένησε η Περιφέρεια Emilia Romagna και σε αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Κρήτης, την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης, την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, το Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων, την Αναπτυξιακή Εταιρία και την Περιφέρεια Sumadija and Pomoravlje της Σερβίας. 

Σκοπός της συνάντησης ήταν η μεταφορά καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας από την Ιταλική περιφέρεια σε ότι αφορά κυρίως τον σχεδιασμό και υλοποίηση πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων στους τομείς της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το μοντέλο κοινωνικής οικονομίας που εφαρμόζει η Περιφέρεια Emilia Romagna και να επισκεφτούν κοινωνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.

Συγκεκριμένα, επισκέφτηκαν το εστιατόριο της πόλης “Le Torri” που λειτουργεί με τη μορφή κοινωνικής επιχείρησης, που απασχολεί και καταρτίζει προσωπικό, κυρίως νέους, στην προσφορά τοπικής κουζίνας. Η συγκεκριμένη επιχείρηση λειτουργεί ως «όχημα» για την προώθηση της τοπικής απασχόλησης ενώ συμβάλει στην ενίσχυση των προσόντων των νέων εκείνων που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της εστίασης. 

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση επισκέφτηκαν, επίσης, ένα παιδικό σταθμό που λειτουργεί στο πλαίσιο της κοινωνικής επιχείρησης “CADIAI”. Πρόκειται για μια επιχείρηση συνεταιριστικού χαρακτήρα που λειτουργεί στην περιοχή από το 1974, ως μη κερδοσκοπικός κοινωνικός φορέας και παρέχει υπηρεσίες πρόνοιας και εκπαίδευσης με αποδέκτες φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Σκοπός της είναι η ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης μέσα από την προώθηση του «συνεταιρίζεσθαι» και την αλληλοϋποστήριξη μεταξύ διαφορετικών επαγγελματικών ομάδων. 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των πρωτοβουλιών του Δήμου της Μπολόνια στον τομέα της κινητικότητας των νέων και των τρόπων αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων και διακρατικών συνεργασιών για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιφέρειας. 

Το “MMWD” είναι έργο στρατηγικής σημασίας και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας. Έχει διάρκεια 30 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2014. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 20 φορείς με συντονιστή την Περιφέρεια Emilia-Romagna (Ιταλία). Από την Ελλάδα συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης και η Αναπτυξιακή Ηρακλείου. 

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου: http://www.migration4growth.eu