Δυο βίντεο του ΜΑΙΧ παρουσιάζουν για τη ζωή των φοιτητών του αλλά και για τις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου.

Το πρώτο βίντεο παρουσιάζει το συνεδριακό κέντρο στο οποίο πραγματοποιούνται συναντήσεις επιστημονικού και ενημερωτικού ενδιαφέροντος.Το δεύτερο βίντεο προβάλλει τη ζωή των φοιτητών στο ΜΑΙΧ τόσο στους ξενώνες, στο εστατόριο, τις αθλητικές εγκαταστάσεις.