Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το ΠΔ 87/87 για την προστασία του είδους «Ξιφίας», από την 1η Οκτωβρίου έως την 30η Νοεμβρίου 2014 διακόπτεται κάθε αλιευτική δραστηριότητα, που αφορά το ψάρι αυτό.

Η διακίνηση και η εμπορία ξιφία που προέρχεται από σκάφη με Ελληνική σημαία μπορεί να γίνεται μετά την 1η Οκτωβρίου 2014 μόνο για τις ποσότητες που έχουν αλιευθεί μέχρι και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οι προαναφερόμενες ποσότητες ξιφία μπορούν να διατίθενται προς πώληση με το χαρακτηρισμό «νωπός» το αργότερο έως την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014 .

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στη διάθεσή σας στα τηλέφωνα 2831343814 και 2831343813