Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) απέσπασε το 2ο βραβείο στα Ευρωπαϊκά-Ελληνικά βραβεία για το περιβάλλον 2013-2014 που διοργάνωσε ο ΠΑΣΕΠΠΕ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Συμμετείχε στην κατηγορία «Βραβεία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  Α & Β Βαθμού».

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Ευγενίδιο Ίδρυμα παρουσία του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. κ. Μανιάτη, του Συντονιστή Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών για τα Στερεά Απόβλητα κ. Καλογερόπουλου, πλήθους Δημάρχων και αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Η βράβευση της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) είναι μια ακόμη διάκριση, με την οποία αναγνωρίζεται η διαχρονική προσπάθεια που καταβάλει με την αρωγή των πολιτών των Χανίων για μια Ολοκληρωμένη, Βιώσιμη και Αειφορική διαχείριση στον τομέα των Στερεών Αποβλήτων.