Ο Βρετανός Πρέσβης Τζων Κίττμερ θα βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου θα κάνει παρουσίαση στην εκδήλωση του Ιδρύματος Μποδοσάκη για την Κοινωνία των Πολιτών, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου και έναρξη ώρα 12 το μεσημέρι.

Ο κ. Κίττμερ θα μιλήσει για τα επιτυχημένα παραδείγματα και στρατηγικές που ισχύουν στη Βρετανία που στόχο έχουν την προώθηση του εθελοντισμού και την ενδυνάμωσης των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική συνεργασία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και θα φιλοξενηθεί στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στην Αίθουσα «Καστελλάκη».

Στόχος της εκδήλωσης είναι η προσέλκυση εκπροσώπων ΜΚΟ της περιοχής, ώστε να ενημερωθούν αναλυτικά για τις συγκεκριμένες δυνατότητες επιχορήγησης που προσφέρει το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» με συνολικό ύψος επιχορήγησης προς ΜΚΟ τα 7,3εκ ευρώ. 

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαικό Οικονομικό Χώρο και συγκεκριμένα από τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχνενστάιν. Φορέας υλοποίησης είναι το Ιδρυμα Μποδοσάκη.