Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βιάννου σε Συνεδρίασή του, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος που αφορά την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Άνω Βιάννου και την υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στον Δήμο.

Παράλληλα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε το κλείσιμο των υπηρεσιών του Δήμου Βιάννου την 23/10/2014 ημερομηνία που ορίσθηκε από την συντονιστική επιτροπή για την λειτουργία του Κ.Υ Άνω Βιάννου ως ημέρα πανδημοτικής κινητοποίησης των φορέων και των κατοίκων της Βιάννου.

Το ψήφισμα έχει ως εξής

Λαμβάνοντας υπόψη:

-Το γεγονός ότι o Δήμος Βιάννου είναι ο μοναδικός ορεινός σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 αλλά και ο πιο απομακρυσμένος του Ν. Ηρακλείου, με μόνιμο πληθυσμό περίπου τους 6.000 κατοίκους που στην πλειοψηφία τους απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα στις δυναμικές καλλιέργειες που σημαίνει προσφορά εργασίας και διέξοδο από την σημερινή οικονομική κρίση.

-Τη σοβαρή υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Άνω Βιάννου με ιατρούς γενικής ιατρικής, ειδικοτήτων όπως παιδίατρο, ακτινολόγο μικροβιολόγο και αγροτικούς, αλλά και απουσία οδηγών ασθενοφόρου γεγονός που δεν διασφαλίζει την υγεία των κατοίκων με άμεσο κίνδυνο απώλειας ανθρώπινης ζωής .

-Την αναγκαιότητα στελέχωσης του Κέντρου Υγείας Άνω Βιάννου που αποτελεί τη μοναδική μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας για τους κατοίκους του Δήμου μας, ενώ καλείται να καλύψει τόσο τις καθημερινές ανάγκες της πρωτοβάθμιας υγείας των κατοίκων που δεν έχουν εναλλακτική πρόσβαση σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας λόγο του απόμακρου της περιοχής αλλά και της μη ύπαρξης τακτικής συγκοινωνίας, όσο και τα καθημερινά έκτακτα και επείγοντα περιστατικά πολλά από τα οποία χρήζουν άμεσης διακομιδής και περίθαλψης σε νοσοκομείο.

-Το γεγονός ότι σήμερα, ύστερα από την συνταξιοδότηση των οδηγών του ασθενοφόρου που είχαν την ευθύνη κίνησής του, δεν υπάρχει επαρκής αριθμός οδηγών ώστε να εξασφαλίζεται η εικοσιτετράωρη, απρόσκοπτη και γρήγορη κίνησή του.

-Την ευαισθητοποίηση αλλά και την ενεργή στήριξη των κατοίκων και των φορέων της Βιάννου, που καθημερινά, προσφέρουν από το υστέρημα τους αναπληρώνοντας το κενό που η Πολιτεία αφήνει, ενώ ταυτόχρονα καλούνται να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές για ένα σύστημα υγείας που δεν ανταποκρίνεται ούτε στις βασικές τους ανάγκες.

- Την μεγάλη ανασφάλεια που βιώνουν καθημερινά οι κάτοικοι του Δήμου μας για ένα τόσο σοβαρό θέμα.

-Το αναφαίρετο δικαίωμα ΟΛΩΝ στη δημόσια υγεία.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ με τον πλέον ξεκάθαρο και κατηγορηματικό τρόπο την εναντίωση μας στη συνεχή υποβάθμιση του Κέντρου Υγείας Άνω Βιάννου.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ οποιαδήποτε ενέργεια που θέτει την υγεία των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου μας σε κίνδυνο και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ΑΜΕΣΗ και ΠΛΗΡΗ στελέχωση του Κέντρου Υγείας Άνω Βιάννου με Ιατρούς Γενικής Ιατρικής, Ειδικοτήτων, Οδοντιάτρου, Παιδιάτρου, Κοινωνικού Λειτουργού, Αγροτικού ιατρούς, αλλά και την αναπλήρωση των οδηγών του ασθενοφόρου έτσι ώστε να διασφαλιστεί το υπέρτατο αγαθό, Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ.

Τέλος, εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Βιάννου, να συνεχίσει με μεγαλύτερη ένταση τις προσπάθειες που έχει ήδη ξεκινήσει σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και προς κάθε κατεύθυνση, είτε με έγγραφες διαμαρτυρίες είτε με προσωπικές παραστάσεις και δημοσίευση του θέματος στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου να δοθεί ΑΜΕΣΗ λύση στο σοβαρότατο αυτό θέμα που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία και το οποίο θέτει σε καθημερινό κίνδυνο, τις ζωές των συνανθρώπων μας.

Το ψήφισμα να κοινοποιηθεί

1. Στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος
2. Στους Προέδρους των Δημοκρατικών πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο
3. Στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας
4. Στους Βουλευτές Ηρακλείου
5. Στον Διοικητή της 7ης Υ.Π.Ε Κρήτης
6. Στον Διοικητή του ΠΑΓΝΗ- ΒΕΝΙΝΖΕΛΕΙΟΥ Νοσοκομείων Ηρακλείου