Από το τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι:

Σύμφωνα με τα διαχειριστικά μέτρα για τον ξιφία της Μεσογείου απαγορεύεται η αλιεία ξιφία στη Μεσόγειο κατά την περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως 30η Νοεμβρίου.

Κατά συνέπεια:

Πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε δραστηριότητα σχετική με την αλιεία του είδους Xiphias gladius (ΞΙΦΙΑΣ_ SWO) στη Μεσόγειο έως τη Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 (εθνικά και διεθνή ύδατα).

Η διακίνηση και εμπορία ξιφία μετά την 1η Οκτωβρίου 2014 θα γίνεται μόνο για τις ποσότητες που έχουν αλιευθεί και εκφορτωθεί μέχρι και 30-9-2014 και με την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί τα παραπάνω .

Οι προαναφερόμενες ποσότητες Ξιφία θα μπορούν να διατίθενται προς πώληση με το χαρακτηρισμό ‘’νωπός’’ το αργότερο μέχρι 5-10-2014.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Tηλ. 2821346654, Fax 28213-46651 - E-mail [email protected]