Τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Απόστολο Βουλγαράκη, επισκέφτηκαν σήμερα Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014, 32 εκπαιδευτικοί της πολυμερούς σχολικής σύμπραξης Comenius «Ε.U.R.O.P.E.- European Union Regions in Our Pupils Eyes», οι οποίοι βρίσκονται στην πόλη μας στο πλαίσιο της σύμπραξης, για το διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 2014.

Το project E.U.R.O.P.E. είναι ένα σχέδιο που βασίζεται στην ιδέα ότι τα σύνορα δεν χωρίζουν αλλά συνδέουν. Στα πλαίσια της έκτης συνάντησης του προγράμματος αυτού, εκπαιδευτικοί από την Αυστρία, την Βουλγαρία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Λετονία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Ρουμανία και την Τουρκία των χωρών αυτών επισκέπτονται το διάστημα αυτό το 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων, σε μια συνάντηση ανταλλαγής ιδεών, απόψεων και σκέψεων όσον αφορά στα εκπαιδευτικά πράγματα των διαφορετικών χωρών, την ανάπτυξη των μαθητών και την επίτευξη μιας ξεχωριστής συνεργασίας που θα προάγει την επικοινωνία και την αλληλεγγύη. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμπραξη αυτή είναι εγκεκριμένη από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων είναι ένα από τα τέσσερα δημόσια νηπιαγωγεία της χώρας που συμμετέχουν σ’ αυτό σε σύνολο 146 σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο κ. Βουλγαράκης, αφού καλωσόρισε τους εταίρους εκπαιδευτικούς στα Χανιά, τόνισε την ιδιαίτερη σημασία των Προγραμμάτων αυτών, καθώς αποτελούν το πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύσσεται η ανταλλαγή ιδεών, απόψεων και πρακτικών όσο αφορά στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών μας και στην εδραίωση σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν. Συνεχάρη επίσης όλο το προσωπικό και ιδιαίτερα την Διευθύντρια του 11ου Νηπιαγωγείου Χανίων, κ. Μαρία Σκορδύλη, για την συμμετοχή του σχολείου τους στην συγκεκριμένη σχολική σύμπραξη. Τέλος προσέφερε αναμνηστικά δώρα στους επισκέπτες εκπαιδευτικούς.