Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 5/10/2014, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή και ώρα 10.30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, για την πραγματοποίηση συζήτησης αναφορικά με το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Πλατανιά, δυνάμει των οριζομένων στις παραγράφους 5δ & 6 του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου