Υπόμνημα στη βουλή με τη συμμετοχή του Παγκρήτιου Σύνδεσμου Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος "Αιματοκρήτης" σχετικά με το Νομοσχέδιο «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις», εστάλει κατά τη γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.), που έγινε στη Θεσσαλονίκη 28 και 29 Μαϊου.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του υπομνήματος κάνει λόγο για έλλειψη εμπιστοσύνης στο μεταμοσχευτικό μας σύστημα αν και τα 2/3 των οικογενειών δέχονται να προχωρήσουν σε δωρεά οργάνων, ποσοστό που δεν απέχει πολύ από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επίσης ο κύριος προσανατολισμός της Ένωσης αφορά την εναρμόνιση του εν λόγω συστήματος με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες όπου είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο.

Δείτε όλο το υπόμνημα που κατατέθηκε πατώντας εδώ.